PaedDr. Zuzana Čekovská
pilates inštruktor

 

        Je absolventkou FTVŠ – odbor biológia - telesná výchova. Aktívne sa venovala volejbalu a po skončení školy hlavne aerobiku.Kvôli problémom s chrbticou bola nútená zmeniť štýl fyzickej aktivity. Sama si uvedomila dôležitosť  posilňovania vnútorného  svalového korzetu a po absolvovaní rehabilitácie sa od roku 2003 venuje cvičeniu Pilatesu. Zbavila sa bolesti a mohla sa opäť vrátiť k aktívnemu športovaniu.

 

Dnes sa venuje Pilatesu profesionálne.Certifikát dosiahla pod vedením Marty Koleničovej.

 

Ako inštruktorka pôsobila vo viacerých centrách v Bratislave. Neustále   sa   vzdeláva   a    zúčastňuje    odborných    seminárov
a kongresov. Mala možnosť spolupracovať s celosvetovo uznávanou autoritou v oblasti Pilates Kathy Corey. V súčasnej dobe rozširuje svoje znalosti a prax pod vedením Mgr. Jany Prokešovej.

 

Najradšej sa venuje individuálnemu cvičeniu, pri ktorom vedie klienta k správnemu vykonávaniu všetkých pohybov. Do cvičenia vnáša dynamiku a precíznosť.

 

tel: +421 903 963 313

email: zuzana@optimaforma.sk

Optima Forma, Na hrebienku 1, 811 02 Bratislava (c) 2013