„Rozvoj drobných svalov prirodzene pomáha posilňovať veľké svaly. Tak, ako sa pomocou  malých  tehiel stavajú veľké budovy, tak rozvoj malých svalov pomáha vyvinúť veľké svaly. Preto, ak budú všetky vaše svaly správne vyvinuté, stane sa  samozrejmosťou  ,   že     budete   každú   činnosť   vykonávať s minimálnym úsilím a maximálnym potešením.“

„Aktívna myseľ nemôže existovať v neaktívnom tele.“

Martha Graham

„Ak máte v tridsiatke stuhnutú chrbticu, ste starí. Ak ju máte v šesťdesiatke ohybnú, ste mladí.“

Joseph H. Pilates

„Kameň, často sa hýbajúci, neobrastie.“

Výhody Pilates

Pilates apparatus

Pilates matwork

Najčastejšie otázky

Joseph H. Pilates

príslovie

 

Optima Forma, Na hrebienku 1, 811 02 Bratislava (c) 2013