Bc. Ivana Gondová
fyzioterapeut, pilates inštruktor

 

       Vyštudovala  Slovenskú  zdravotnícku  univerzitu,  odbor fyzioterapia, kde získala titul Bakalár. Už počas štúdia začala zbierať prvé skúsenosti  prácou  v odbore.  Oboznámila sa  s metódami Pilates, McKenzie, cvičením na balančných plošinách, SM-systémom  a Redcord systémom.

 

Pilates ju zaujal natoľko, že sa  rozhodla tejto metóde hlbšie venovať. V súčasnej dobe rozširuje svoje znalosti a prax pod vedením Mgr. Jany Prokešovej. Ďalej sa vzdeláva aj v rehabilitácii, tento rok dokončí kurz metódy Spiraldynamik. Okrem rehabilitácie a Pilatesu patrí k jej každodennému životu  yoga, ktorej by sa v budúcnosti chcela venovať aktívne.

 

Uprednostňuje individuálny prístup ku  svojim klientom, pretože v každom človeku vidí  jedinečnú osobnosť. Rada pracuje aj s deťmi, lebo rozvíjajú jej kreativitu. 

 

tel: +421 908 959 317

email: ivana@optimaforma.sk

Optima Forma, Na hrebienku 1, 811 02 Bratislava (c) 2013