Optima forma - v najlepšej fyzickej kondícii a psychickej pohode. Týmto heslom
sa riadime celý život a našich klientov učíme už viac ako 10 rokov.

Martha Graham

Optima Forma, Na hrebienku 1, 811 02 Bratislava (c) 2013